سلفی‌ها عکس‌هایی فوری و شخصی‌ان و می‌تونن از منظر روانشناختی رابطه نزدیک‌تری با مخاطب برقرار ‌کنن اولین بار کلمه سلفی در سایت « ABC Online» در سال ۲۰۰۲ با ترکیب کلمه "سلف" به معنی "خود" و پسوند محاوره‌ای «ie» استفاده شد