به نظر خودتون آیا شما آدم پرتوقعی هستین؟ یه راه حل ساده وجود داره تا خودتونو محک بزنین؛ اینکه آیا از دست آدم‌مهم‌های زندگی‌تون زیاد آزرده‌خاطر می‌شین؟ اگه بله، چه واکنشی رو انتخاب می‌کنین؟ این ویدیو بهتون کمک می‌کنه متوجه بشین جایگاه توقع از دیگران توی زندگی‌تون کجاست.