یکی از مصائب رنج‌آور حادثه عاشورا ورود اهل بیت‌علیهم‌السلام در اول صفر سال ۶۱ هجری به شام بود که به فرمان ابن‌زیاد، خانواده پیامبر‌صلی‌الله‌علیه‌و‌آله را مانند اسیران از دروازه «ساعات» وارد شام کرده و از بازار عبورشان دادن؛ به نحوی که یهودیان و مسیحیان نیز به ایشان اهانت می‌کردن.