تا حالا درگیر این موضوع شده بودین که غذا خوردین و سیر شدین، اما چشمتون هنوز دنبال غذاست؟ این می‌شه «میل» که در مواردی می‌تونه کاذب هم باشه. مثلا نیاز به گرسنگی خیلی واقعیه و همه بهش احتایج داریم، اما میل این‌طور نیست. پس حالا با بیماری میل‌گرایی آشنا بشید.