درسته که ذخیره کردن رمز عبور کار رو آسون می‌کنه اما بهتره برای داشتن امنیت و گیر نیوفتادن در دام هکرها، این قابلیت رو خاموش کنید.