بنی‌اسد در قیام امام حسین‌علیه‌السلام به سه دسته مخالف، موافق و بی‌طرف تقسیم شدند. از سران موافق بنی‌اسد حبیب‌بن مظاهر و مسلم‌بن عوسَجه هستند و از مشهورترین سران مخالفان، حرمله است.