بچه‌ها آقای امام حسین مثل یه پدر مهربون، هرجا صداشون کنیم، صدامونو می‌شنون و هوای ما رو دارنامروز، روز امام حسینه؛ روزی که باید به بابای مهربونمون لبیک بگیم؛ لبیک یعنی چشم امام حسین جانم، هر چی شما بگین من گوش می‌دم