بچه‌ها، آقای عباس، برادر امام حسین بودن. یه برادر مهربون و قوی ، عموعباس بااینکه خیلی قوی بودن، یه جا نتونستن دشمن رو بزنن ..