طمع دنیا میتونه یه کاری کنه که آدم دست به هرکاری بزنه و دیگه براش مهم نباشه چی می‌شه.