تکه به تکه جسم تو را جمع کردم و می‌چینمت به روی عبا تا ببینمت | ترسم زعمه بود بیاید، که آمده | حالا من عمه را ببرم، یا ببینمت؟