مواقعی که به هر دلیلی بچه‌کوچیک توی هیئت بدخلقی می‌کنه، نق می‌زنه یا گریه می‌کنه، احتمالاً بعضی افراد با نچ‌نچ و غرولندکردن اعتراضشون رو نشون می‌دن. هیئت یکی از جاهاییه که ماها به همدلی با هم نیاز داریم. همدلی یعنی بتونیم بفهمیم طرف مقابل الان چه احساس و نیازی داره و ما چه کمکی می‌تونیم بهش بکنیم؟