بچه‌ها می‌دونستین آقای امام حسین یه بچه کوچیک به اسم علی‌اصغر داشتن؟ علی اصغر یعنی علی‌کوچولو. دشمنای امام حسین علیه‌السلام حتی به علی کوچولو هم آب ندادن ...