روضه لالایی ... چقدر دست و پای تو سرده دلبندم ... عموت برمیگرده دلبندم