تنی که بی زره باشد بیفتد گر به روی خاک هلال سم مرکب‌ها به رویش ساده می‌افتد...