اگر کسانی برای حفظ جانشان، راه خدا را ترک کنند و آن‌جا که باید حق بگویند، نگویند، آن وقت حسین‌بن‌علی‌ها به مسلخ کربلا خواهند رفت. برید‌ه‌ای از کتاب انسان ۲۵۰ ساله