طی یک ماه گذشته چند مورد قرآن‌سوزی در کشورهای سوئد و دانمارک اتفاق افتاده، سوال اساسی و جدی این است که دولت‌های اسلامی از جمله ایران در واکنش به این حرکت چه واکنشی باید داشته باشند؟ محمد رستم‌پور، پژوهشگر سیاسی در این‌باره توضیح می‌دهد.