از زمان حمله روسیه به اوکراین، نشست‌های ناتو در منطقه آسیا و اقیانوسیه به طور محسوسی زیاد شد و این سوال رو به وجود آورد که ناتو با وجود تمرکز رو مسئله اوکراین توی این منطقه چیکار داره؟