برای شبث بن ربعی مثل خیلی‌ها تو دوره زمونه خودمون و توی همه جای دنیا همیشه مهم بود که بصرفه!