در روز‌های گذشته ماجرای ارسال اشتباه ایمیل‌های محرمانه ارتش آمریکا به کشور مالی خبرساز شده ، دلیل اصلی این اشتباه استفاده از پسوند ML کشور مالی به جای استفاده از پسوند MIL بود که مختص ارگان‌های نظامی است.