تو روی نیزه من روی ناقه ... تو چشمات باز من دستام بسته ... چقدر شکل همیم بابا نگاه کن... | روضه؛ با نوای محمود کریمی