واقعیت اینه که همۀ آدمها با خودشون حرف می‌زنن؛ اونا توی سرشون به دو یا چند نفر تبدیل می‌شن و باهم بحث می‌کنن. یه صدا موافقه، یه صدا مخالف! گاهی هم یکی سرزنشگر می‌شه و اونیکی مستحق سرزنش! اما گاهی این وراجی‌های درونی اون‌قدر زیاد می‌شه که می‌تونه زندگی رو به کاممون تلخ می‌کنه.