تا حالا از آینده ناامید شدین؟ چقدر به آینده خودتون فکر می‌کنین؟ به نظرتون چطور می‌شه آینده روشنی ساخت؟ تصویر روشن از آینده شاید نتونه معجزه‌‌وار همۀ موقعیت‌های منفی و مثبت رو بهتون نشون بده یا مثلا موردهای منفی رو از زندگی‌تون حذف کنه؛ اما بهتون کمک میکنه یاد بگیرین موقعیت‌های منفی و مثبت رو مدیریت کنین.