من کاری به حرف مردم ندارم، فقط قسم‌ت میدم به خدا احد و واحد، هر کاری که میکنی. بدونی یه خدایی بالای سرته، داره میبینتت، همین... سکانسی از فیلم کوچه بی‌نام به کارگردانی هاتف‌ علیمردانی