پس از فتح مکه، تقریبا تمامی مناطق جزیره‌العرب، در حکومت توحیدی پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله قرار گرفت. ولی برخی مناطق از جمله منطقه مسیحی‌نشین نجران به مخالفت با پیامبر پرداختن. پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله برای بزرگان این منطقه نامه‌هایی ارسال کردن و آنان را به پذیرش دین اسلام و یا پرداخت جزیه فراخواندن.