مهمونی ده کیلومتری روز عید غدیر، حواشی و حرف و حدیث‌هایی داشته که هنوز هم ادامه داره. عده‌ای به بزرگی و کیلومتری بودن این جشن انتقاد کردن و گفتن چه ضرورتی داره چنین جشنی با این ابعاد برگزار بشه و اصلا چرا به جشنای کوچک محلی بسنده نکنیم؟ برای جواب به این سوال باید روش تبلیغی انبیا رو بررسی کنیم و بگیم تقریبا همه انبیا از پروژه‌های بزرگ یا بیگ پروداکشن‌ها برای تبلیغ دین استفاده کردن.