یکی از اتفاقاتی که می‌تونه برای بچه‌ها بحران‌زا باشه، طلاق والدینه. این طلاق به هر دلیلی باشه به کودک ضربه می‌زنه؛ اما پدر و مادر باید چکار کنن که این آسیب‌ها به حداقل برسه و کودک در شرایطی کم‌استرس از این بحران عبور کنه؟