سال‌هاست غرب، جنگی تمام‌عیار علیه جنسیت رو آغاز کرده تا مرزهای اون رو از بین ببره. تمام این تلاش‌ها برای اینه که به مخاطب بگه این شما هستید که جنسیت خودتون رو تعیین می‌کنین نه جسمتون! ما در سلسله مطالب علیه جنسیت می‌خواهیم به این جنگ فرهنگی غرب بپردازیم.