با استفاده از هوش مصنوعی خیلی از فعالیت‌هایی که شاید به نظر سخت می‌رسند را می‌توانید انجام دهید. در این‌جا آموزش دادیم که چطور با هوش مصنوعی آهنگ بسازید.