همه میدونیم که بعد از کرونا رویدادهای فرهنگی و هنری به سختی تونستن دوباره رونق بگیرن. سالن‌های تئاتر هم از این قاعده مستثنی نبودن و تماشاخانه ایرانشهر یکی از مجموعه‌هایی بود که در اوج سختی تونست نه تنها اهالی هنر بلکه مخاطب‌های این حوزه رو هم راضی نگه داره.