این سؤال همیشه وجود داشته که عشق چیه؟ معمولاً هم وقتی حرف عشق می‌شه، پای تمایلات شدید قلبی به کسی مطرحه. مشکلی که در این تعریف از عشق وجود داره، اینه که احساسات و هیجانات مثل ابر می‌مونن؛ دوام ندارن و خیلی زود حرکت می‌کنن، بزرگ می‌شن، کوچیک می‌شن و این حالت‌ها مدام جای خودشون رو به همدیگه می‌دن.