به احتمال زیاد فیلم عروسک آنابل رو دیدین یا حداقل درباره‌اش شنیدین. آنابل، یه عروسک پارچه‌ایه که شبیه عروسکای معمولی نیست و یه روح شیطانی تسخیرش کرده! اما واقعا ماجرای این تسخیر شدن چیه؟