گفت‌وگوی تبیان یا سیدعباس حیدر رابوکی درباره موتوسواریش در جنگ و ملاقاتش با دکتر چمران و همراهی او در جنگ را بشنوید.