محمدی‌فرد در دنیای عکاسی آدم شناخته شده‌ای است، کسی که برخی از معروف‌ترین عکس‌های آن دوران را ثبت کرده و کنار فرماندهان مختلفی حضور داشته است. گروه اجتماعی تبیان در سالروز شهادت مصطفی چمران پای صحبت‌های او که بیش از یک‌سال همراه با شهید چمران بوده، نشسته‌ است. او از خاطرات حضورش کنار چمران و شیوه جنگیدنش تعریف می‌کند.