احتمالا شما هم نمی‌دونین که پای‌ اعتیاد و موادمخدر چطور به ایران باز شد. ما ماجرا رو براتون تعریف کردیم.