بازی هم هنره، هم رسانه و هم صنعت. همه این عوامل دست‌به‌دست هم می‌دن و بهم کمک می‌کنن تا طراحان بازی به هدف خودشون برسن. یکی از این اهداف کسب درآمد از بچه‌ها و نوجوون‌هاست، این کار طی سال‌ها با ظرافت انجام شده؛ یعنی هنر و رسانه این مسیرو هموار کردن.