مردهای عاشق‌پیشه و زندگی‌های ایده‌آل؛ این تصویریه که کی‌دراما یا همون داستان‌های عاشقانه کره‌ای به مخاطبان خودشون می‌دن. مخاطبایی که بیشتر در سنین نوجوانی به سر می‌برن و بعضا شیفته این داستان‌های رویایی و شاهزاده‌های سوار بر اسب می‌شن.