در هفته گذشته همزمان با درگیری مرزی ایران و طالبان یکی از فرماندهان طالب ایران را تهدید کرد . در جدید‌ترین فیلم‌ منتشر شده او در بیمارستان بستری شده است!