غصه نخور برادر، تا صدای اذون از گلدسته‌ها بلنده، نا امیدی گناه کبیره‌ست ..../ سکانسی از فیلم «چ» به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا