هر سال آماری از سرانه مطالعه کشورهای مختلف منتشر می‌شه که مجموع مطالعه مردم هر کشور در هفته یا در روز چند ساعت هست. این آمار چقدر درسته؟