بچه‌ها هم حریم شخصی دارن؟ ازش حرف بزنم توی فضای مجازی یا نه؟ نظر خودش مهمه اصلا؟ عکس بچه‌مو بذارم توی اینترنت یا نه؟ اینکار ممکنه به بچه ما آسیبی وارد کنه؟ کودک هم مثل ما حق انتخاب و حریم شخصی داره.