جایی در این دنیا وجود داره که نوشته‌های در و دیوار و آمبولانس هم فرصت کوتاه زندگی و مرگ رو مثل پتکی به سر، یادآوری می‌کنه. در این سری از گزارش‌ها به سراغ شغلی رفتیم که با مرده‌ها سروکار داره.