تا حالا به این فکر کردید که فیلتر‌های کوچک سیگاری که تو طبیعت‌ رها میشن چقدر برای ما و طبیعت ضرر دارن؟