پس از خاکسپاری مَیِّت، هنگامی که اعمال او توسط چهار فرشتۀ عالم قبر، یعنی رومان، فَتّان، نکیر و منکر مورد سوال قرار می‌گیرد، صورت اعمال نیز در مقابل فرد، حاضر می‌شوند و او می‌تواند آنها را به صورت واقعی‌شان مشاهده کند. در ادبیات دینی، به این پدیده، تجسم اعمال گفته می‌شود.