«جنگ نفتکش‌ها» عبارتیه که درباره توقیف نفتکش‌های متخلف در محدوده آب‌های تحت نظارت کشورها مصطلح شده. تخلفات شناورها در دریا شامل مواردی مثل آلودگی‌های زیست محیطی، خاموش کردن دستگاه‌های ناوبری، خروج از مسیرهای دریایی و ... می‌شود . محمد شلتوکی، پژوهشگر حوزه دفاعی درباره این موضوع توضیح می‌دهد.