خودکشی یکی از نگرانی‌های بزرگ در همه کشورهاست، دغدغه‌ای که آمار بالای مرگ‌ومیر نوجوان‌ها رو در جهان به خودش اختصاص داده. طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، همیشه سومین یا چهارمین علت مرگ نوجوانان و جوانان ۱۵ الی ۲۹ ساله در جهان، خودکشیه. آمریکای جنوبی، روسیه، کره جنوبی و آمریکا هم در صدر این جدول خودکشی قرار دارن.