قبرستان بقیع قدیمی‌ترین و یکی از دو قبرستان مهم مسلمین هست که در مدینه قرار گرفته. روز تخریب بقیع در هشتم شوال ۱۳۴۴ق توسط وهابیون رو یَومُ‌الهَدْم یعنی روز تخریب می‌گویند.