سودان که سومین کشور بزرگ آفریقاست، از هفته گذشته درگیر جنگ داخلی شدید شده که ریشه آن به یک دهه قبل برمی‌گردد.