ایلیا داره لحظه شماری میکنه که شکلاتای بعد نماز عید فطر رو پخش کنه و فکر میکنه این روزایی که روزه کله گنجشکی گرفته اخلاقاش خیلی با قبل فرق کرده. ماه رمضان تموم شده اما این ایلیا دیگه اون ایلیای سابق نیست!