مامان یه عالمه شله زرد درست کرده و برای ایلیا سوال شده که این همه رو که نمی‌تونن چهار نفری تمومش کنن! اما مامان براش توضیح میده که این شله زرد، نذریه.