زنان در گروه تروریستی «داعش» نقش حیاتی و بسیار مهمی داشتند و صرف نظر از مشاغلی چون زندان‌بانی و جلادی عمدتا برای عملیات‌های انتحاری و جهاد نکاح به خدمت گرفته می‌شدند و جایگاه و مرتبه‌شان طبق افشاگری‌های ام‌سی‌اف به همسرشان برمی‌گشت. مادر شدن و گرفتن نقش و مسئولیت اجتماعی برای دختران و زنان اروپایی که از جامعه خود به هر دلیلی طرد شدند، دلیل مهمی برای عضویت گروه داعش به شمار می‌آید کودکانی که تاکنون به واسطه این زنان به دنیا آمده‌اند، از همان دوران کودکی تحت آموزش‌های ویژه اعتقادی و بدنی و نظامی قرار می‌گیرند